„Oblicza miłosierdzia” to temat sympozjum naukowego, które 12 marca 2016 r. odbyło się w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej. Tym samym zostały zainaugurowane Toruńskie Dni Dialogu 2016, zorganizowane przez WSFH wespół z Fundacją Hodos. Boże Miłosierdzi stało się przedmiotem dyskusji wielu wybitnych naukowców i zaproszonych gości, którzy w świetle podejmowanych badań naukowych, opisywali ten największy przymiot Pana Boga. Wśród przybyłych gości byli m.in. o. dr Filemon Janka Prowincjał poznańskiej prowincji franciszkanów, Jego zastępca o. prof. Borys Soiński – Wikariusz Prowincji, definitorzy: o. prof. Adam Sikora, o. Robert Nikel, o. dr Bernard Marciniak. Obecni byli także liczni bracia franciszkanie z różnych klasztorów z Polski i zagranicy, siostry zakonne i świeccy.

W ramach sympozjum mogliśmy wysłuchać następujących wykładów:

  1. Miłosierdzie bezwarunkowe czy warunkowe? Wymowa tekstów biblijnych – o. prof. dr hab. Hugolin H. Langkammer OFM
  2. Kościół sakramentem miłosierdzia – o. dr hab. Sławomir I. Ledwoń OFM prof. KUL
  3. Spowiednik znakiem Bożego miłosierdzia i ojcowskiej czułości Boga – o. dr Hieronim B. Stypa OFM WSD Wronki
  4. Historia Prowincji św. Franciszka z Asyżu – o. mgr Salezy B. Tomczak OFM
  5. Gdzie jest miłosierdzie i umiejętność rozróżniania, tam nie ma ani zbytku, ani zatwardziałości serca" (Np XXVII,6). Rozumienie i realizowanie miłosierdzia w duchu św. Franciszka – o. dr Emil Kumka OFMConv.
  6. Czy ja jestem stróżem brata mego? Czyny miłosierdzia wobec naszych sióstr i braci w Syrii i Iraku – ks. dr hab. Waldemar Cisło prof. UKSW

 

Plakat do pobrania (kliknij tutaj).

Ulotka do pobrania (kliknij tutaj).

Relacja fotograficzna (kliknij tutaj).

 

Druga odsłona Toruńskich Dni Dialogu dobiegła końca. Tym razem wydarzenia spięte zostały klamrą muzyczną – imprezę zainaugurowaliśmy plenerowym koncertem zespołu DesOrient, a jej zakończenie stanowił koncert Leny Piękniewskiej, która swoimi nastrojowymi Kołysankami na wieczny sen wprost zahipnotyzowała publiczność. Wzorem roku poprzedniego udało się nam umożliwić Państwu obejrzenie unikatowych wystaw. Wernisaż wystawy zatytułowanej „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady”, przygotowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich, odbył się w dniu, w którym społeczność WSFH czciła pamięć ofiar Holokaustu. Wystawa ta będzie dostępna dla zwiedzających do 30 czerwca. Dzięki uprzejmości Muzeum Historii Polski możliwe było również zaprezentowanie Państwu wystawy Jan Karski. Człowiek wolności, której wernisaż był ważnym punktem programu dnia poświęconego słynnemu Emisariuszowi z Polski. W panelu dyskusyjnym Czy misja Jana Karskiego była daremna? Świadectwo i wyzwania dla współczesności zaproszeni historycy podjęli temat owoców misji Jana Karskiego oraz jej znaczenia dla człowieka XXI. Motyw pamięci i stosunku współczesności do przeszłości kontynuował dr David Senesh w wykładzie Pamięć a duchowe uzdrowienie: od przeżytej traumy do wewnętrznego pojednania. Inny gość z Izraela, rabin dr Gil Nativ, przedstawił Obraz Boga u Mojżesza Majmonidesa, a izraelska poetka Shoshana Vegh zaprezentowała wiersze, które łączył wątek przenikania się kultur. W ramach pozostałych wykładów otwartych prof. Jerzy Malinowski przybliżył wybrane zagadnienia sztuki żydowskiej, a franciszkanin o. prof. Celestyn Paczkowski opowiedział o wspólnocie chrześcijan języka hebrajskiego w Izraelu. Żywą reakcję publiczności wywołała refleksja nad więzią łączącą judaizm i chrześcijaństwo podczas spotkania Uczeń Jezusa rozmawia z rabinem – liczymy na powtórną wizytę rabina Stasa Wojciechowicza w WSFH.

Nie mniejszym zainteresowaniem odbiorców cieszyła się filmowa warstwa Toruńskich Dni Dialogu, której realizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia naszych Przyjaciół – dziękujemy Stowarzyszeniu „Żydowskie Motywy” za udostępnienie filmów, a także Fundacji Tumult (pomoc Fundacji w organizacji tegorocznych Toruńskich Dni Dialogu trudno przecenić!), w siedzibie której odbyły się pokazy pofestiwalowe oraz projekcja filmu Hannah Arendt. Nie lada gratką dla miłośników filmu było spotkanie z reżyserem Irkiem Dobrowolskim, natomiast na osobach preferujących teatr duże wrażenie wywarła twórczość Awroma Suckewera w interpretacji Anny Rozenfeld i Adrianny Janoty – jesteśmy przekonani, że wielu spośród widzów spektaklu słowno-muzycznego „Siedem źdźbeł trawy” częściej sięgać będzie do dorobku pisarza. Przypuszczamy, że podobny efekt w stosunku do twórczości poetyckiej Paula Celana mogły wywołać warsztaty literacko-plastyczne Co może człowiek? – ich uczestnicy pod opieką Haliny Niewiadomskiej wyrazili swoje uczucia i emocje wywołane lekturą wierszy poety w kolażach, do których oglądania serdecznie Państwa zachęcamy (prace eksponowane są w czytelni WSFH).

Mamy nadzieję, że w tym roku udało się nam osiągnąć nasz cel – tym, co nagradza nas za trud włożony w organizację Toruńskich Dni Dialogu, są sygnały Państwa zadowolenia. Wierzymy, że wystawy, projekcje filmowe, warsztaty, koncerty, a przede wszystkim wykłady i dyskusje, dostarczyły Państwu wrażeń zarówno artystycznych, jak i intelektualnych, a czas spędzony z nami był nie tylko miły, ale też owocny. Liczymy na Państwa w przyszłym roku!


Wystawa „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” została przygotowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. Ekspozycja powstała w oparciu o zasoby muzealnego projektu „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” (www.sprawiedliwi.org.pl).

 

 Pokazy filmowe w ramach Torunskich Dni Dialogu organizowane są dzięki uprzejmości Stowarzyszenia "Żydowskie Motywy", organizatora Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Żydowskie Motywy" oraz Fundacji Tumult, organizatora Międzynarodowego Festiwalu Filmowego CAMERIMAGE.

Toruńskie Dni Dialogu są dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń.

 

Toruńskie Dni Dialogu są dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń. 

Toruńskie Dni Dialogu to kilkudniowe wydarzenie kulturalne organizowane przez Wyższą Szkołę Filologii Hebrajskiej i Fundację Hodos. Już po raz trzeci zapraszamy Państwa do udziału w cyklu wykładów, wystaw i koncertów – tym razem zogniskowanych na zagadnieniu RODZINY. Zamierzeniem organizatorów jest przedstawienie cech i wartości rodziny polskiej oraz rodzin kulturowo mniej znanych, tj. rodziny żydowskiejromskiejafrykańskiejislamskiej,indonezyjskiej oraz japońskiej. Uwieńczeniem Dni Dialogu będzie ogólnopolskie otwarte sympozjum poświęcone obecnej sytuacji polskiej rodziny, podczas którego poruszone zostaną m.in. tematy statystyki i demografii rodzin, kryzysów życia rodzinnego, szczególnie rodzicielstwa, przygotowania do życia małżeńskiego, Biblijnych fundamentów świętości małżeńskiej.

Toruńskie Dni Dialogu to impreza interdyscyplinarna. Do naszych programów, obok sympozjów i rozmaitych wystaw, na stałe wpisały się już pokazy filmowe i inscenizacje teatralne. Sympatyków teatru zapraszamy na satyryczny spektakl Zagryziakowie w wykonaniu aktorów Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Zainteresowanie grupy miłośników kina, kojarzących WSFH z obrazami regularnie prezentowanymi w ramach słynnego Festiwalu Żydowskie Motywy, z pewnością wzbudzi spotkanie autorskie z Krzysztofem Zanussim, którego najnowsze dzieło pt. Obce ciało pokażemy Państwu pierwszego dnia wydarzenia. Wzorem lat poprzednich również tym razem zadbaliśmy o wyraźne akcenty muzyczne – spragnione zabawy rodziny zapraszamy na niedzielne koncerty, podczas których wystąpią folkowy zespół Čači Vorba i dobrze znana publiczności Muzykująca Rodzina Steczkowskich.

Plakat zawierający dokładny program można pobrać tu>>>

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.