Druga odsłona Toruńskich Dni Dialogu dobiegła końca. Tym razem wydarzenia spięte zostały klamrą muzyczną – imprezę zainaugurowaliśmy plenerowym koncertem zespołu DesOrient, a jej zakończenie stanowił koncert Leny Piękniewskiej, która swoimi nastrojowymi Kołysankami na wieczny sen wprost zahipnotyzowała publiczność. Wzorem roku poprzedniego udało się nam umożliwić Państwu obejrzenie unikatowych wystaw. Wernisaż wystawy zatytułowanej „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady”, przygotowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich, odbył się w dniu, w którym społeczność WSFH czciła pamięć ofiar Holokaustu. Wystawa ta będzie dostępna dla zwiedzających do 30 czerwca. Dzięki uprzejmości Muzeum Historii Polski możliwe było również zaprezentowanie Państwu wystawy Jan Karski. Człowiek wolności, której wernisaż był ważnym punktem programu dnia poświęconego słynnemu Emisariuszowi z Polski. W panelu dyskusyjnym Czy misja Jana Karskiego była daremna? Świadectwo i wyzwania dla współczesności zaproszeni historycy podjęli temat owoców misji Jana Karskiego oraz jej znaczenia dla człowieka XXI. Motyw pamięci i stosunku współczesności do przeszłości kontynuował dr David Senesh w wykładzie Pamięć a duchowe uzdrowienie: od przeżytej traumy do wewnętrznego pojednania. Inny gość z Izraela, rabin dr Gil Nativ, przedstawił Obraz Boga u Mojżesza Majmonidesa, a izraelska poetka Shoshana Vegh zaprezentowała wiersze, które łączył wątek przenikania się kultur. W ramach pozostałych wykładów otwartych prof. Jerzy Malinowski przybliżył wybrane zagadnienia sztuki żydowskiej, a franciszkanin o. prof. Celestyn Paczkowski opowiedział o wspólnocie chrześcijan języka hebrajskiego w Izraelu. Żywą reakcję publiczności wywołała refleksja nad więzią łączącą judaizm i chrześcijaństwo podczas spotkania Uczeń Jezusa rozmawia z rabinem – liczymy na powtórną wizytę rabina Stasa Wojciechowicza w WSFH.

Nie mniejszym zainteresowaniem odbiorców cieszyła się filmowa warstwa Toruńskich Dni Dialogu, której realizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia naszych Przyjaciół – dziękujemy Stowarzyszeniu „Żydowskie Motywy” za udostępnienie filmów, a także Fundacji Tumult (pomoc Fundacji w organizacji tegorocznych Toruńskich Dni Dialogu trudno przecenić!), w siedzibie której odbyły się pokazy pofestiwalowe oraz projekcja filmu Hannah Arendt. Nie lada gratką dla miłośników filmu było spotkanie z reżyserem Irkiem Dobrowolskim, natomiast na osobach preferujących teatr duże wrażenie wywarła twórczość Awroma Suckewera w interpretacji Anny Rozenfeld i Adrianny Janoty – jesteśmy przekonani, że wielu spośród widzów spektaklu słowno-muzycznego „Siedem źdźbeł trawy” częściej sięgać będzie do dorobku pisarza. Przypuszczamy, że podobny efekt w stosunku do twórczości poetyckiej Paula Celana mogły wywołać warsztaty literacko-plastyczne Co może człowiek? – ich uczestnicy pod opieką Haliny Niewiadomskiej wyrazili swoje uczucia i emocje wywołane lekturą wierszy poety w kolażach, do których oglądania serdecznie Państwa zachęcamy (prace eksponowane są w czytelni WSFH).

Mamy nadzieję, że w tym roku udało się nam osiągnąć nasz cel – tym, co nagradza nas za trud włożony w organizację Toruńskich Dni Dialogu, są sygnały Państwa zadowolenia. Wierzymy, że wystawy, projekcje filmowe, warsztaty, koncerty, a przede wszystkim wykłady i dyskusje, dostarczyły Państwu wrażeń zarówno artystycznych, jak i intelektualnych, a czas spędzony z nami był nie tylko miły, ale też owocny. Liczymy na Państwa w przyszłym roku!

Wystawa „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” została przygotowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. Ekspozycja powstała w oparciu o zasoby muzealnego projektu „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” (www.sprawiedliwi.org.pl).

Pokazy filmowe w ramach Torunskich Dni Dialogu organizowane są dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Żydowskie Motywy”, organizatora Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Żydowskie Motywy” oraz Fundacji Tumult, organizatora Międzynarodowego Festiwalu Filmowego CAMERIMAGE.

 

Toruńskie Dni Dialogu są dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń.