„Oblicza miłosierdzia” to temat sympozjum naukowego, które 12 marca 2016 r. odbyło się w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej. Tym samym zostały zainaugurowane Toruńskie Dni Dialogu 2016, zorganizowane przez WSFH wespół z Fundacją Hodos. Boże Miłosierdzi stało się przedmiotem dyskusji wielu wybitnych naukowców i zaproszonych gości, którzy w świetle podejmowanych badań naukowych, opisywali ten największy przymiot Pana Boga. Wśród przybyłych gości byli m.in. o. dr Filemon Janka Prowincjał poznańskiej prowincji franciszkanów, Jego zastępca o. prof. Borys Soiński – Wikariusz Prowincji, definitorzy: o. prof. Adam Sikora, o. Robert Nikel, o. dr Bernard Marciniak. Obecni byli także liczni bracia franciszkanie z różnych klasztorów z Polski i zagranicy, siostry zakonne i świeccy.

W ramach sympozjum mogliśmy wysłuchać następujących wykładów:

  1. Miłosierdzie bezwarunkowe czy warunkowe? Wymowa tekstów biblijnych – o. prof. dr hab. Hugolin H. Langkammer OFM
  2. Kościół sakramentem miłosierdzia – o. dr hab. Sławomir I. Ledwoń OFM prof. KUL
  3. Spowiednik znakiem Bożego miłosierdzia i ojcowskiej czułości Boga – o. dr Hieronim B. Stypa OFM WSD Wronki
  4. Historia Prowincji św. Franciszka z Asyżu – o. mgr Salezy B. Tomczak OFM
  5. Gdzie jest miłosierdzie i umiejętność rozróżniania, tam nie ma ani zbytku, ani zatwardziałości serca” (Np XXVII,6). Rozumienie i realizowanie miłosierdzia w duchu św. Franciszka – o. dr Emil Kumka OFMConv.
  6. Czy ja jestem stróżem brata mego? Czyny miłosierdzia wobec naszych sióstr i braci w Syrii i Iraku – ks. dr hab. Waldemar Cisło prof. UKSW

Plakat do pobrania (kliknij tutaj).

Ulotka do pobrania (kliknij tutaj).